Bạch xà

Bạch xà truyện ngắn

Mời các bạn đọc truyện bạch xà truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com.Bạch xà truyện ngắn TPCN - Mạc cùng tốp thợ rừng lầm lũi bước. Mấy ngày nay, họ đã luồn khắp mọi nẻo rừng nhưng không tài nào tìm ra được bóng dáng một cây chò nào. Mạc có tài ...