Xác nhận lại vấn đề

Xác nhận lại vấn đề truyện cười Vova

Truyện cười xác nhận lại vấn đề do kutublog.com sưu tầm truyện cười xác nhận lại vấn đề chuyên mục truyện cười Vova.Xác nhận lại vấn đề truyện cười Vova Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:- "Tôi rất thích bạn, ...

Còn đau hơn thế

Còn đau hơn thế truyện cười Vova

Truyện cười còn đau hơn thế do kutublog.com sưu tầm truyện cười còn đau hơn thế chuyên mục truyện cười Vova.Còn đau hơn thế truyện cười Vova Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình: - Bác xem này! Em ...

Chắc chắn là như thế rồi

Chắc chắn là như thế rồi truyện cười Vova

Truyện cười chắc chắn là như thế rồi do kutublog.com sưu tầm truyện cười chắc chắn là như thế rồi chuyên mục truyện cười Vova.Chắc chắn là như thế rồi truyện cười Vova Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài. - Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào ...