Xác nhận lại vấn đề

Truyện cười xác nhận lại vấn đề do kutublog.com sưu tầm truyện cười xác nhận lại vấn đề chuyên mục truyện cười Vova. Vova thường ngồi chung [...]

Còn đau hơn thế

Truyện cười còn đau hơn thế do kutublog.com sưu tầm truyện cười còn đau hơn thế chuyên mục truyện cười Vova. Bố của trò Vova bị cô giáo [...]

Chắc chắn là như thế rồi

Truyện cười chắc chắn là như thế rồi do kutublog.com sưu tầm truyện cười chắc chắn là như thế rồi chuyên mục truyện cười Vova. Trong lớp học, [...]

Cái gì nặng nhất và cái gì nhẹ nhất

Truyện vui cái gì nặng nhất và cái gì nhẹ nhất do kutublog.com sưu tầm truyện hài cái gì nặng nhất và cái gì nhẹ nhất tại chuyên mục truyện cười [...]

Hoa hồng có thể sống bằng cái gì

Truyện vui hoa hồng có thể sống bằng cái gì do kutublog.com sưu tầm truyện hài hoa hồng có thể sống bằng cái gì tại chuyên mục truyện cười vova. Cô [...]

Vova và giấc mơ làm thầy

Truyện vui vova và giấc mơ làm thầy do kutublog.com sưu tầm truyện hài vova và giấc mơ làm thầy tại chuyên mục truyện cười vova. Lần nọ, Vova nằm mơ [...]

Vova đi học chữ cái

Truyện vui vova đi học chữ cái do kutublog.com sưu tầm truyện hài vova đi học chữ cái tại chuyên mục truyện cười vova. Cô giáo nói với học sinh: - [...]

Vova đi cướp công của bố

Truyện vui vova đi cướp công của bố do kutublog.com sưu tầm truyện hài vova đi cướp công của bố tại chuyên mục truyện cười vova. Mẹ Vova sinh em bé. [...]

Bài hát ru em ngủ của mẹ vova

Truyện vui bài hát ru em ngủ của mẹ vova do kutublog.com sưu tầm truyện hài bài hát ru em ngủ của mẹ vova tại chuyên mục truyện cười vova. Cô [...]

Vova lập chiến công

Truyện vui vova lập chiến công do kutublog.com sưu tầm truyện hài vova lập chiến công tại chuyên mục truyện cười vova. Băng trên sông sắp tan. Có một cậu bé đang [...]