Lo toan chuyện đám cưới

Truyện cười lo toan chuyện đám cưới do kutublog.com sưu tầm truyện cười lo toan chuyện đám cưới chuyên mục thơ ca cười. Cưới  nàng, anh toan [...]

Chồng yêu quý

Truyện cười chồng yêu quý do kutublog.com sưu tầm truyện cười chồng yêu quý chuyên mục thơ ca cười. Lỗ mũi mười tám gánh long, Chồng yêu [...]

Bài hát con gà

Truyện cười bài hát con gà do kutublog.com sưu tầm truyện cười bài hát con gà chuyên mục thơ ca cười. Gà mà không gáy là con [...]

Chữ tử

Truyện cười chữ tử do kutublog.com sưu tầm truyện cười chữ tử chuyên mục thơ ca cười. - Chết trong chùa gọi là Tự Tử. - Chết [...]

Bài thơ cúm gia cầm

Truyện cười bài thơ cúm gia cầm do kutublog.com sưu tầm truyện cười bài thơ cúm gia cầm chuyên mục thơ ca cười. - Gà mà không [...]

Ba là con cá mập

Truyện cười ba là con cá mập do kutublog.com sưu tầm truyện cười ba là con cá mập chuyên mục thơ ca cười. Ba là con cá [...]

Đi lang thang

Truyện cười đi lang thang do kutublog.com sưu tầm truyện cười đi lang thang chuyên mục thơ ca cười. Lang thang khắp dãi đất miền Nam [...]

Việc học tập

Truyện cười việc học tập do kutublog.com sưu tầm truyện cười việc học tập chuyên mục thơ ca cười. Lúc bé, nghỉ học là chuyện lạ. Lớn [...]

Bí kíp để làm thơ

Truyện cười bí kíp để làm thơ do kutublog.com sưu tầm truyện cười bí kíp để làm thơ chuyên mục thơ ca cười. Làm thơ mình vốn [...]

Ngày 8/3 xui xẻo

Truyện cười ngày 8/3 xui xẻo do kutublog.com sưu tầm truyện cười ngày 8/3 xui xẻo chuyên mục thơ ca cười. Mồng 8/3 em ra ngoài đồng, [...]