Bạch xà

Mời các bạn đọc truyện bạch xà truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. TPCN - Mạc cùng tốp thợ rừng [...]

Công chúa

Mời các bạn đọc truyện công chúa truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tôi nép mình bên gốc ổi già [...]

Tôi và nó

Mời các bạn đọc truyện tôi và nó truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Nghe đâu cụ tổ tam đại [...]

Mưa rừng

Mời các bạn đọc truyện mưa rừng truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. “Úi chu choa ơi, hôm nay trông [...]

Dấu yêu một đời

Mời các bạn đọc truyện dấu yêu một đời truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Đưa bàn tay phải chận [...]

Lòng dạ đàn ông

Mời các bạn đọc truyện lòng dạ đàn ông truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Cô ấy cao ráo, khá [...]

Một mình qua đường

Mời các bạn đọc truyện một mình qua đường truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Nghĩa không dám nhìn khi [...]

Mơ ước bình dị

Mời các bạn đọc truyện mơ ước bình dị truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tôi dặng hắng vài lần [...]

Mây giăng

Mời các bạn đọc truyện mây giăng truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tôi không chờ đợi chuyến đi này. [...]

Xin hãy thôi mưa

Mời các bạn đọc truyện xin hãy thôi mưa truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. tôi đứng giữa rừng, mưa [...]