Tàu đi trong mưa

Mời các bạn đọc truyện tàu đi trong mưa truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. - Anh đang ở đâu, [...]

Oan hồn ngõ đá dốc

Mời các bạn đọc truyện oan hồn ngõ đá dốc truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tôi nhớ như in [...]

Con sáo

Mời các bạn đọc truyện con sáo truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Thằng Thà mê con sáo của chú [...]

Nhatrang-Paris, mệ và tôi

Mời các bạn đọc truyện Nhatrang-Paris, mệ và tôi truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tôi gặp lại Mệ sau [...]

Miếng bít tết

Mời các bạn đọc truyện miếng bít tết truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tôm Kinh dùng miếng bánh mì [...]

Trò yêu đương

Mời các bạn đọc truyện trò yêu đương truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Lâm bảo mẹ khi cả nhà [...]

Động Từ Thức

Mời các bạn đọc truyện động Từ Thức truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tôi vừa bước ra khỏi [...]

Phía trước

Mời các bạn đọc truyện phía trước truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tặng một người bạn văn Bố Lâm [...]

Còng lưng bệ vịn

Mời các bạn đọc truyện còng lưng bệ vịn truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Mấy hôm nay, nghe tin [...]

Những mùa trăng đi qua

Mời các bạn đọc truyện những mùa trăng đi qua truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Vào một đêm giữa [...]