Tây xông nhà

Mời các bạn đọc truyện tây xông nhà truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tết năm 1930 ở Ninh-giang, tôi [...]

Tình yêu

Mời các bạn đọc truyện tình yêu truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tôi chấp nhận điều đó nhưng là [...]

Quý nhân đến nhà

Mời các bạn đọc truyện quý nhân đến nhà truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Chính cái “mác” cán bộ [...]

Con chim ở lại cành bàng

Mời các bạn đọc truyện con chim ở lại cành bàng truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Cha mẹ hoài [...]

Bác cả

Mời các bạn đọc truyện bác cả truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Bác cả tôi hiện sống tại Miền [...]

Tứ nhân bang

Mời các bạn đọc truyện tứ nhân bang truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Ông nội có ba người bạn [...]

Người ở rừng U Minh

Mời các bạn đọc truyện người ở rừng U Minh truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Chân phải bước lên, [...]

Chuyện bếp núc

Mời các bạn đọc truyện chuyện bếp núc truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Mọi điều đều có vẻ hoàn [...]

Cuộc tình tay ba

Mời các bạn đọc truyện cuộc tình tay ba truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. (Viết dựa trên một chuyện [...]

Quà tặng Valentine

Mời các bạn đọc truyện quà tặng Valentine truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Sử sách viết rằng cuộc chiến [...]