Nói dối

Mời các bạn đọc truyện  nói dối truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tất cả những đứa trẻ đều [...]

Chỉ một lần

Mời các bạn đọc truyện chỉ một lần truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tranh Bạch Lan Sillicon Valley, 1987. [...]

Hoa dâm bụt

Mời các bạn đọc truyện  hoa dâm bụt truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Có người nói "Hoa dâm [...]

Con thắm

Mời các bạn đọc truyện  con thắm truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. AT - Con Thắm kể lúc [...]

Con diều

Mời các bạn đọc truyện  con diều truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Con diều truyện ngắn Bắc Kinh [...]

Mưa bóng mây

Mời các bạn đọc truyện  mưa bóng mây truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com Suốt cả buổi sáng, ông [...]

Kể truyện trong ngày lễ của mẹ

Mời các bạn đọc truyện  kể truyện trong ngày lễ của mẹ truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của kutublog.com. Tôi sợ [...]